Arthur Winczura

Adwokat

 • studia w zakresie prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Gelsenkirchen; Główny punkt: prawo pracy/zarządzanie zasobami ludzkimi; ukończenie jako dypl. prawnik prawa gospodarczego
 • studia w zakresie nauk prawnych na Uniwersytecie Bochum; Główny punkt: podatki i finanse
 • aplikacja w Sądzie Krajowym w Bochum, w ramach studiów praktyki w niemiecko-polskiej kancelarii gospodarczej we Wrocławiu
 • 2017 r. dopuszczenie do wykonywania zawodu adwokata przy Izbie Adwokackiej Hamm
 • 2017 r. – 2018 r. zatrudniony adwokat w międzynarodowej, średniej wielkości kancelarii gospodarczej w Dortmundzie, główna działalność: prawo handlowe i prawo spółek
 • od 2018 r. adwokat w Görlitz
Języki:
 • Niemiecki
 • Polski
 • Angielski
Twój partner w zakresie:
 • Prawo pracy
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo budowlane
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Zakładanie spółek w Niemczech