Prawo rodzinne

Nasi adwokaci z kancelarii z siedzibą w Mülheim an der Ruhr służą Państwu pomocą we wszystkich kwestiach dotyczących prawa rodzinnego, takich jak rozwód, alimenty, prawo do opieki nad dzieckiem.
 
Reprezentujemy naszych Klientów przede wszystkim w następująch sprawach:
 

Rozwody

 

Niemalże w przypadku jednej trzeciej małżeństw w Niemczech dochodzi do rozwodu. Z tego względu tematyka rozwodu stanowi bardzo istotną kwestię w prawie rodzinnym. Nasi adwokaci wskażą Państwu wszystkie możliwości, które pomogą Państwu szybko i korzystnie zakończyć postępowanie rozwodowe.

 

Spory majątkowe

 

W ramach postępowania rozwodowego konieczne jest przeprowadzenie tak zwanego wyrównania dorobku, o ile małżonkowie podczas trwania  małżeństwa nie zawarli innego porozumienia. Małżonkowie żyją zasadniczo w systemie małżeńskiego prawa majątkowego wspólnoty przyrostu majątku. Oznacza to, iż wniesiony do małżeństwa majątek w dalszym ciągu przysługuje danemu małżonkowi. Wyłącznie majątek osiągnięty podczas trwania małżeństwa (dodatkowy zysk) zostaje w przypadku rozwodu podzielony na małżonków w ramach tak zwanego wyrównania dorobku.
 

Uzyskiwanie bądź odpieranie roszczeń alimentacyjnych

 
Alimenty dla małżonka
 
Alimenty dla małżonka dzielą się na alimenty z tytułu separacji oraz alimenty po zakończeniu małżeństwa.
 
Alimenty z powodu separacji przysługują jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku rozwodowego. Alimenty po zakończeniu małżeństwa dany małżonek zobowiązany jest płacić dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku rozwodowego, o ile współmałżonek znajduje się w niedostatku. Nasi adwokaci pomogą Państwu przy dochodzeniu roszczeń o alimenty bądź przy odparciu nieuzasadnionych roszczeń.
 
Alimenty na dzieci
 
Dziecko również może domagać się alimentów od swoich rodziców.
 
Alimenty na rodziców
 
Również dzieci zobowiązane są płacić alimenty na  rodziców, o ile rodzice znajdują się w niedostatku.
 

Postępowanie dotyczące prawa do opieki lub prawa do kontaktu z dzieckiem

 

W toku postępowania rozwodowego często konieczne jest wyjaśnienie kwestii dotyczących prawa do opieki bądź prawa do kontaktu w odniesieniu do wspólnych dzieci. We wszystkich decyzjach urzędowych, w szczególności w przypadku konieczności wydania decyzji sądowej, dobro dziecka zawsze stoi na pierwszym miejscu.

 

Zasadniczo obojgu małżonkom przysługuje prawo do wspólnej opieki nad dziećmi. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyznanie na wniosek jednemu z rodziców wyłącznego prawa do opieki nad dzieckiem. 

 

W przypadku rodziców niezwiązanych związkiem małżeńskim prawo do wyłącznej opieki otrzymuje zasadnioczo matka dziecka, podczas gdy ojcu zostaje przyznane  prawo do kontaktu. Na wniosek ojca możliwe jest - pod pewnymi warunkami - przyznanie sprawowania wspólnej opieki nad dziećmi.

 
Nasi adwokaci z kancelarii w Mülheim an der Ruhr pomogą Państwu w dochodzeniu roszczeń, zachowując przy tym niezbędną ostrożność i wyczucie, które w przypadku spraw związanych z prawem rodzinnym są niezwykle istotne.

Twój Partner